Teaching English to children

چرا کودکان باید زبان دوم یاد بگیرند؟

چرا کودکان باید زبان دوم یاد بگیرند؟این سوالی است که اکثر والدین ازخود می پرسند.

 اوایل کودکی بهترین زمان برای يادگيري زبان دوم است.

بهتر است آموزش ازهمان سنین پایین آغاز شودشايد اين اعتقاد وجود داشته باشد كه يادگيري زبان دوم مانع توانایی کودک دربرقراری ارتباط یا مهارت هاي خواندن و نوشتن مي شود.

اما تحقیقات ثابت کرده اين امرنادرست است ومزایای یادگیری زبان دوم كودكان بسيار زياد است.

نکته مهم:

مغزکودکان تشنه اطلاعات وتجربیات است!

کودکی سن رشد ویادگیری است.

دراین دوره به دلیل اینکه مغزکودکان درحال رشد وتکامل بوده ونیازحداکثری به اطلاعات و تجربیات برای شناخت دنیای اطراف دارد.

درمقابل اطلاعات ورودی مقاومت نشان نداده وآماده یادگیری موضوعات مختلف است.

نکته مهم روانشناسی :

مدارهای عصبی کودکان برای دریافت تجربیات جدید در کودکی بازبوده واین سن به عنوان سن طلایی یادگیری شناخته می شود.

یادگیری زبان مادری وتسلط برآن نیزدرسن کودکی اتفاق می افتداززمانی که کودک نسبت به محیط پیرامون خودهوشیار بوده وتوانایی تشخیص صداها ومحیط را داشته باشدتوانایی تاثیرپذیری ویادگیری هم دراوشکل گرفته وذهن فرآیند یادگیری را آغازمی کند.

چگونه می توان زبان دوم را به کودکان یاد داد؟

آموزش زبان دوم درکودکی کاملا به صورت طبیعی وخود به خود صورت می گیرد و نیازی به تلاش زیاد ندارد.

بین سنین 0 تا 3 سال کودک به راحتی زبان دوم را یاد می گیردزیرا مغز درانعطاف پذیرترین حالت خود قرار دارد.

نکته درموردآموزش زبان دوم به کودکان :

نوزادان 6 ماهه به راحتی می توانندبین دوزبان سوئیچ کنندآن ها به همان راحتی که راه رفتن را یاد می گیرندزبان دوم را نیزیاد می گیرند.

درمطالعاتی که درایالات متحده انجام شده است نشان داده که 27% کودکان زیر 6 سال به زبانی به جززبان مادری خودحرف می زنند.

یادگیری زبان دوم هیچ تاثیر منفی بریادگیری زبان مادری ویا دیگرمهارت های آن ها نگذاشته است.

چرا کودکان باید زبان دوم یاد بگیرند؟

چرا باید زبان انگلیسی به کودکان آموزش دهیم؟

زبان انگلیسی، زبان بین المللی ومیانجی دنیا وزبان مادری 380 میلیون نفردردنیا است.

انگلیسی همچنین زبان دوم حدود 750 میلیون نفر درسرتاسردنیا بوده ودرحدود 700 میلیون نفر نیز درحال یادگیری این زبان به عنوان زبان خارجی هستند.

بهترین سن آموزش زبان انگلیسی به کودکان چه زمانی است؟

تفاوت هجا‌ها وآوا‌ها درزبان‌های مختلف باعث تفاوت لهجه‌ها می‌شود ودرکودکانی که زبان را قبل ازشکل‌گیری بخش‌های مربوطه درمغز یاد گرفته‌انداین تفاوت کمتربه چشم می‌آید.

بهترین سن آموزش زبان انگلیسی به کودکان قبل از ۱۰سالگی وزمانی است که کودک هنوز در زبان مادری خودهم پیشرفت چندانی نداشته است برای یادگیری دستورزبان هم بهتراست تا قبل از ۱۸ سالگی اقدام کرد.

چه سنی برای شروع آموزش زبان دوم بهتراست؟

کودک تا زمانی که زبان مادری خود رانیاموخته نمی‌تواند به یادگیری زبان دیگری بپردازدسنی که کودک درآن به تسلط تقریبا کامل برزبان مادری‌اش می‌رسد ۴ سالگی است .

نکته روانشناسی :

آموزش هدفمند درهیچ زمینه‌ای تا قبل از۳ سالگی اصلا توصیه نمی‌شودزیرا باعث ایجاد استرس درکودک می شود.

فواید یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان

1 -تقویت برخورد اجتماعی کودک
2  -پیشرفت عملکرد کلی در همه دروس حتی ریاضی (پیشرفت این کودکان حتی نسبت به کودکانی که آموزش ریاضی دیده بودند هم بیشتر بوده است.)
3 -کسب نتایج بهتردرامتحانات جامع وتست‌های موردنظر
4 -خلاقیت 
5-پیشرفت توانایی ذهنی وقوه درک کودک

6 -کاهش احتمال ابتلا به آلزایمروزوال عقل درسنین بالا

چگونه زبان انگلیسی را به روشی متفاوت وسرگرم کننده به کودکان آموزش دهیم؟

1-سرگرمشان کنیم:

تفریح تفریح تفریح! این یکی ازعواملی که برای بچه ها واقعاً مهم است وآن ها را ترغیب می کند که هرروزبه فکریادگیری زبان انگلیسی باشند.

وقتی کودک احساس خوبی ازیادگیری داشته باشد وازآن لذت ببردبعد ازمدتی می تواند به صورت روان به انگلیسی صحبت کند نمی توان به وسیله زور یا تهدید و تنبیه کودک را وادار به یادگیری کرد.

2-بازی کنید:

یکی ازبهترین روش ها برای سرگرم کردن کودکان بازی است .

یادگیری زبان انگلیسی ازطریق بازی کودکان راخوشحال ترمی کندوباعث می شود روحیه شان برای ادادمه دادن به یادگیری تقویت شودبازی ها راهی عالی برای لذت بخش کردن یادگیری هستند.

نکته:

نه تنها بازی ها ماهیت رقابتی دارند بلکه آن ها تشویق می کنند که به هدفشان دست یابندوقتی یک کودک بازی را برنده می شوداحساس موفقیت می کند واین حس موفقیت به اوانگیزه بیشتری می دهد.

3-از موسیقی استفاده کنید:

استفاده ازآهنگ برای کودکان روشی مؤثر برای یادگیری کلمات جدید و بهبود تلفظ هستند.

آهنگ هایی که با فعالیت بدنی همراه باشند به خصوص برای کودکان سن پایین بسیار مناسب هستندزیراحتی اگرآن ها قادربه خواندن آهنگ نباشند با حرکات دست وزبان بدن می توانند معنی کلمات را نشان دهند.

4-برنامه کودک به زبان انگلیسی را فراموش نکنید:

برنامه کودک های انگلیسی و شخصیت ها کارتونی که بچه ها به آن ها علاقه مند می شوند تاثیرزیادی در یادگیری کلمات جدید و تلفظ صحیح دارندزیرا کودکان برنامه کودک ها و کارتون های مورد علاقه خود را چندین بار تماشا می کنند وهمین باعث تقویت حافظه و یادگرفتن کلمات زیادی می شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *