کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادروکودک


کارگاه مادروکودک چیست؟

کارگاه مادروکودک برای کودکان دررده های سنی مختلف برگزار می شود.

برای کودکان از یک سال تا3سال مفید است دراین کارگاه ها مادربا کودک درمحیطی گرم وسرشارازصمیمیت قرارمی گیرند.

آموزش ها به صورت غیرمستقیم وبا تقویت مهارت ارتباطی بین مادروفرزندارائه می شود.

مادران با شرکت دراین کلاس ها وافزایش مهارت های خود می توانند پیوندعاطفی عمیق تری با فرزند خود برقرارکنند وازاین طریق قادرخواهندبود نکات تربیتی را به شیوه های بهتروموثرتری درمورد تربیت کودک خود اجرا کنند.

محوریت موضوعی کارگاه مادروکودک :

پرورش هوش وخلاقیت، آموزش موسیقی، کمک به استقلال کودکان، انجام بازی های شناختی و پرداختن به علاقه مندی های خاص کودک ازجمله مواردی است که دراین کارگاه هامطرح می شود.

جلسات این کارگاه ها ممکن است به صورت اختصاصی وبا شرکت مادر، کودک ومربی برگزار شودوبرای تقویت روحیه همکاری ومشارکت ممکن است جلساتی به صورت گروهی نیزبرگزار شود.

اهداف کارگاه مادروکودک:

در مورد اهداف این کارگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-تقویت هوش کودک.

2-پرورش خلاقیت کودک .

3-تقویت ارتباط بین مادر و کودک.

4-کمک به کشف و پرورش استعدادهای کودک.

5-آشنایی با نقاط ضعف و قوت کودک.

6-تقویت مهارت های اجتماعی و دوست یابی کودک.

مزیت های کارگاه مادروکودک:

دراین کارگاه ها با تمرکز برارتباط بین مادروفرزند به عمیق ترشدن این پیوندکمک می شود.

درجریان استعدادیابی ها و پرورش خلاقیت اگرکودکی ازنظر ذهنی دچارمشکل باشدشرکت دراین کارگاه ها به تشخیص به موقع کمک بسیار زیادی خواهد کرد.

ارتباط مادر فرزندی یکی ازمهم ترین ارتباطات بشری است ومتخصصان معتقدند افرادی که ازرابطه مادروفرزندی سالمی برخوردار نبوده اند به احتمال بیشتری در آینده دربرقراری انواع ارتباطات صمیمانه بامشکل مواجه خواهند شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *