Mother-child workshop

Mother-child workshop


کارگاه مادر و کودک چیست؟

کارگاه مادرو کودک با هدف پرورش خلاقیت کودک درگروه های سنی زیر3 سال برای کودک مناسب است .

درکارگاه مادروکودک ازطریق تقویت هوش هشتگانه کودک وبازی وفعالیت های حسی با حضورمادرفعالیت ها صورت می گیرد.

نکته مهم :مهمترین دستاورد کارگاه مادروکودک کمک به استقلال کودک وکاهش وابستگی کودک به مادراست.

اهداف کارگاه مادر و کودک چیست؟

1-رشد مهارت های حسی وحرکتی:پرورش عضلات کودک وحواس پنجگانه 

2- شناخت کودک ازخود :شناخت اعضا بدن، درک احساس

3-رشد مهارت های اجتماعی:شرکت درفعالیت های گروهی درقالب هنروبازی 

4-رشد مهارت های خودیاری: افزایش اعتماد به نفس، حل مسئله، پرورش قوه تخیل کودک

فواید کارگاه مادر و کودک برای کودک چیست؟

فرایند یادگیری وشناخت کودک به واسطه کنش فعال وبازی درسال های ابتدایی زندگی کودک صورت می گیرد.

کودک ازطریق تجسم وخلاقیت به کشف دنیای اطراف خود می پردازد.

شرکت درفعالیت های جمعی مادروکودک بستری برای شکوفایی استعدادکودک به وجودمی اوردوبه تقویت جنبه اجتماعی شخصیت کودک نیزکمک می کند.

فعالیت کارگاه مادر و کودک به چه صورت است؟

کودک درکنارمادرودرحین فعالیت ها به صورت مستقل به خلق یک دنیای جدید می پردازد.

دراین کارگاه هاهدف پرورش کودک است وایجاد فضا وبستری که سرشارازمهروامنیت برای کودک است.

درکارگاه مادروکودک توجه به فعالیت های است که ازطریق حواس پنجگانه دریافت می شودوازطریق پرورش خلاقیت کودک بستری مناسب برای رشد کودک فراهم می شود وبه برطرف کردن مشکلات وضعف ارتباطی کودک نیزمی پردازد.

کارگاه مادروکودک بصورت 8 جلسه ی و هفته دوبار،بصورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *