مهدکودک ذهن روشن غرب تهران

مهارت دوست یابی


تاثيردوست يابي برسلامت روان کودک 

تاثیردوست یابی برسلامت روان کودک بسیار حائزاهمیت است.

نیازبه داشتن دوست از نیازهای مهم زندگی اجتماعی است که کودکان باید ازدوران کودکی راه برطرف کردن این نیاز را بیاموزند.

داشتن دوست خوب يکي ازعوامل مهمي است که برسلامت روان کودک تاثير می گذارد.

معمولا کودکاني که به سختي مي توانند دوستي پيدا کنند ورابطه شان را با آن ها مستحکم کنند ازمشکلاتي مانند اضطراب و افسردگي رنج مي برند.

نکته :

به گزارش ايسنا نتايج مطالعات نشان مي دهد که حتي فقط يک دوست مي تواند شرايط بسيار خوبي براي کودک فراهم کند و تعداد دوستان موضوع مورد بحث نيست بلکه آنچه مهم است کيفيت اين رابطه و مثبت بودن آن است.

کودکان با کمک دوستان خود مي توانند راه حل هايي براي رفع مشکلات پيدا کننداختلاف هاي خود را با ديگران مديريت وبا ديگران رابطه مثبتي برقرار کنند.

آیا دوست یابی برای کودک آسان است؟

 آموزش مهارت دوست يابي کارآساني نيست و والدين با صبر وشکيبايي مي توانند اين مهارت را آموزش دهند و تقويت کنند.

دوست یابی کودک در سنین مختلف چگونه است؟

کودکان درسنین مختلف به صورت های گوناگون باید دوست پیدا کنند.

مهارت دوست یابی در کودکان سه ساله :

کودک سه ساله آماده پیدا کردن دوست وهمکاری با سایر کودکان است .

دررفت وآمد به مهدکودک یا روابط خانوادگی کودک قاعدتا به طرف کودکان همسن خودش که از بازی با آنها لذت می برد تمایل پیدا می کند.

نکته:

کودک ازبازی کردن با همسالان خودلذت خواهد برد.

همچنانکه اودربازی وفعالیت ها شرکت می کندبه هدایت وکنترل والد یا ناظر نیز نیاز دارد تا یاد بگیرد ازجنگ و دعوا برسرمالکیت اسباب بازی ها ونوبت بازی خودداری کند.

کودکان چهار ساله :

کودکان دراین سن معمولا بیش ازیک یا دو دوست ندارندوقتی برای بازی به پارک یا محل بازی می روندانتظار دارند آنها را ببینند ودربازی همکاری بیشتر ازخود نشان می دهند.

کودکان روابط دوستانه خود راهمچنان حفظ می کنندعلاقه دارند با کودکانی که فعالیت یا بازی خاصی را انجام می دهندبیشتر بازی کنند فرقی نمی کند که بازی جست و خیزی باشدیا نقاشی و رنگ کاری .

نکته:

داشتن دوست وهمبازی برای فرزند چهار ساله ازاهمیت خاصی برخوردار است .

وقتی کودک به جای اینکه با کودکان غیرآشنا بازی کندبا دوستانش بازی می کندبیشتر می تواند فعالیت های پیچیده را انجام داده وایده های خوبی ازخودش بروز دهد.

والدین برای اینکه بتوانند روابط دوستانه فرزند خود را قوی تر وبیشترکنید باید موقعیت هایی مانند مهدکودک یا شرایطی درخانه ایجاد کنید که اوبتواند با دوستانش بازی کند .

نکته مهم رشدی :

مهارت های دوست خوب بودن، از جمله خوب گوش کردن، احساس دیگران را درک کردن و سهیم بودن در احساس آنها ، در سن چهار سالگی رشد می یابد.

همین مهارت ها هستند که کودک را اجتماعی بار می آورد .

کودکان شش و هفت ساله :

دامنه برقراری روابط دوستانه فرزند شش ساله با کودکان دیگرهم در محیط مدرسه وهم با همسایگان افزایش می یابد..

گاهی روابط دوستانه آنها به هم می خورد که این امر کاملا طبیعی است .

نکته :

دراین سن شدت و قوت گروه بندی کودکان وابسته به میزان وقتی است که آنها با هم سپری می کنند و دربازی با هم سرگرم می شوند .

برای اینکه دامنه روابط دوستانه فرزند هفت ساله گسترش پیدا کند کودک را درباشگاه های ورزشی و فعالیت های خارج ازمدرسه ثبت نام کرد.

تا کودک بتواند با کودکان دیگری که علایق مشترکی با آنها دارددوست شود.

 راهکارهایی برای حل مشکل در کودکانی که نمی توانند برای خود دوست پیدا کنند :

اگرکودک دردوست یابی مشکل دارداین راهکارها به اوکمک می کند تا براین مشکل غلبه کند:

-والدین الگو باشند وسعی کنند روابط اجتماعی خوبی با دیگران برقرارکنند.

-روابط و حضورکودک را درجمع و گروه بیشترکنند برای این کار پارک ها ومهدکودک ها مکان مناسبی هستند .

-به کودک باید توضیح داد اگرمی خواهد دوستی داشته باشدباید محبت بیشتری ازخود نشان دهد.

-باید کودک گاهی اوقات اسباب بازی هایش رابا کودکان دیگرشریک شود.

-کودک را تشویق کنیم درمکانی مثل پارک به کودک دیگر نزدیک شده وازاوتقاضای بازی و دوستی کند.

تاثیر مهد کودک بر دوست یابی کودک:

مهد کودک وکلاس های آموزشی و ورزشی و فرهنگی نیزتا حد زیادی مؤثراست

وعلاوه برکمک به دوست یابی کودکانمان فرصت آموزش ویادگیری مهارت های زیادی ازقبیل سازگاری رعایت قانون کارگروهی ..را به آنها می دهد.

نکات مهم تاثیردوست یابی برسلامت روان کودک:

1-آموزش مهارت دوست‌یابی كودكان درزندگی کودک نقش مهمی ایفا می‌­كندحتما در اطراف خود افرادی را دیده‌­اید كه علی‌رغم موفقیت‌­های تحصیلی، شغلی، مالی و… احساس خوشبختی نمی­‌كنندزیرا دربرقراری یك رابطه مناسب با دیگران مشكل دارند.

2-علاوه برنداشتن مهارت دوست یابی یکی ازعوامل کلیدی دیگردرعدم دوست یابی بچه ها پرخاشگری آنهاست.

پرخاشگری کودک مانع ازاین می شودتاکودک بتوانند با همسالان خود ارتباط بگیرد وازحضوردوستانش درزندگی لذت ببرد.

دلایل عدم توانایی دوست یابی درکودکان چیست؟

مهم‌ترین دلایل عدم توانایی دوست یابی کودکان :

1-عزت نفس پایین

2-تجربه اضطراب بیش از حد

3-عدم آگاهی از مهارت های ارتباطی

4-تجربه اختلالات رفتاری

چگونه دوست يابي برسلامت روان کودک تاثیر میگذارد؟

یکی ازمهمترین روابط درکودکی دوستی با همسالان وداشتن همبازی است.

روابط دوستی که درسنین کودکی شکل می‌گیرند یکی ازمهم‌ترین روابطی است که کودکان تجربه می‌کنند وازهم سن وسالان خود چیزهای زیادی می‌آموزند.

والدین چه روابطی را باید به کودک خود آموزش دهند؟

 والدین باید برای بهبود این روابط و داشتن رابطه‌های دوستی درست دراین سنین به کودکان خود مهارت‌های ارتباطی و دوست یابی را بیاموزند.

آیا دوستی های کودکی پایدارهستند؟

 دوستی‌های شکل گرفته درسنین کودکی خیلی پایداری و ثبات ندارند اما از لحاظ تربیتی ورشد شخصیتی و اجتماعی کودکان اهمیت زیادی دارند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *